Последние статьи:

Translator

Измерения

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ M-ПАРАМЕТРА В ТРАНЗИСТОРНИХ ПЛАНАРНИХ СТРУКТУРАХ

15 Апр 2010

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ M-ПАРАМЕТРА В ТРАНЗИСТОРНИХ ПЛАНАРНИХ СТРУКТУРАХ

А.М. Пасічник

Останнім часом параметр m залучає все більше уваги, як параметр, що однозначно характеризує стан поверхні напівпровідникових приладів . Визначення величини параметра m дозволить оперативно оцінити технологію й увести в неї певні корективи для виготовлення якісної продукції. Всі можливі методи визначення параметра m ґрунтуються на тім факті, що струм, що протікає в прямому напрямку через р-n перехід, являє собою суму струмів основних і неосновних носіїв. За результатами виміру m-фактора в області мікрострумів можна судити про надійність і шумові характеристики транзисторів і виконаних на них структур у діапазоні як мікро- , так і міліамперных струмів. Практична доцільність введення вхідного контролю транзисторів по m-фактору за допомогою простого й надійного у виробничих умовах напівавтомата не викликає сумнівів. У виробництві ИС можна контролювати характеристики транзисторних структур, визначаючи m-фактор на «тестовому» транзисторі. Об’єктом розгляду є m-параметр напівпровідникових планарних структур. Предмет роботи – оцінка значення m-параметра й висновки про справність приладів.

Read more on МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ M-ПАРАМЕТРА В ТРАНЗИСТОРНИХ ПЛАНАРНИХ СТРУКТУРАХ...

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАЛЬНОМІР НА МІКРОКОНТРОЛЛЕРІ

07 Апр 2010

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАЛЬНОМІР НА МІКРОКОНТРОЛЛЕРІ

О.О. Квасов

В даній статті розглядається застосування ультразвукового методу вимірювання відстані, як найбільш оптимального та безпечного серед існуючих на сьогоднішній день, для проектування дальноміру на мікроконтроллері. Ультразвукові дальноміри працюють по тому ж принципу, що і ехолоти. Вбудоване джерело ультразвуку генерує сигнал, а вмонтований в цей же корпус приймач вловлює хвилі відбиті від різних перешкод. Потім прилад аналізує часовий інтервал між двома «подіями» та видає дані про відстань у вигляді цифрового запису на дисплеї. Відстань 66
до перешкоди дорівнює половині добутку швидкості ультразвуку в середовищі на час між посилкою та прийомом сигналу. Добуток ділиться навпіл, так як ультразвук проходить подвійний шлях. Сенсорний вузол такого дальноміру являє собою різновид класичного імпульсного локатору. Мікроконтроллер з інтервалом в 100 мс формує стартовий імпульс, що запускає формувач пачки імпульсів, який, у свою чергу, виробляє пачку імпульсів з частотою 40 кГц і тривалістю 40 мкс та одночасно запускає 16-бітний лічильник часу. Випромінений ультразвуковий сигнал відбивається від об’єкта та повертається назад. Фронт першого прийнятого імпульсу зупиняє лічильник і формує сигнал закінчення циклу вимірювання. При надходженні цього сигналу зчитується значення, накопичене в лічильнику, яке пропорційне часу
розповсюдження звукової хвилі. Поділивши його на відповідний дільник, залежний від температури, можна знайти відстань до предмету, від якого звукова хвиля була відбита. Дільник вибирається за допомогою вбудованого АЦП мікроконтроллера, який перетворює вхідну напругу
в 10-бітні цифрові дані. Теоретична мінімальна відстань вимірювання становить 9,8 мм, максимальна розподільча здатність вимірювання сягає 0,8 мм. Максимальна відстань вимірювання обмежується потужністю випромінювача. Ультразвук відбивається в тому ж напрямку звідки прийшов висхідний промінь. Розсіювання відносно мало залежить від напряму падаючого променю і дозволяє краще візуалізовувати відбиваючі поверхні. За допомогою ультразвукових датчиків можна вимірювати відносно великі відстані, при цьому зберігаючи їх невеликі розміри, що істотне для ряду використань. Таким чином, метод вимірювання відстані за допомогою ультразвуку, який використовує в якості головного керуючого елемента мікроконтроллер, має ряд переваг як для споживача, так і для інженера-розробника: безконтактне вимірювання відстані, низька ціна, висока точність для вирішення багатьох інженерних та побутових завдань, маленькі розміри, проста схемотехніка, автоматичне калібрування, вимірювання відстані до прозорих предметів, гранул та рідин, безпечність використання, широкий діапазон робочих температур, автономне живлення.

Read more on УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАЛЬНОМІР НА МІКРОКОНТРОЛЛЕРІ...

МУЛЬТИМЕТР С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАК КОМПРОМИСС МЕЖДУ ТЕСТЕРОМ И ОСЦИЛЛОГРАФОМ

07 Апр 2010

МУЛЬТИМЕТР С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАК КОМПРОМИСС МЕЖДУ ТЕСТЕРОМ И ОСЦИЛЛОГРАФОМ

С.Ю. Каменькович

В настоящее время, когда качество измерения дешевых цифровых мультиметров намного превышает их стоимость, они сменили устаревшие авометры и вышли на новый уровень. Другой класс многофункциональных измерителей — осциллограф. Их отличительная особенность заключается в возможности визуализации измеряемых сигналов. В последние пару лет появились схожие по габаритам с мультиметрами измерители, имеющие большой цветной дисплей с высоким разрешением для отображения осциллограмм и другой полезной информации. При этом первые — дешевы, вторые — очень дороги. Ценовая политика третьей группы всё ещё слишком жесткая для конечного покупателя, которыми являются инженеры электронщики, радиолюбители и др. Компромиссом может быть устройство, способное соединяться с любым персональным компьютером, но не имеющее собственного дисплея. Вычислительная мощь компьютера, совместно с его коммуникационными способностями и объемами хранимой информации в такой связке способна превратить обычный карманный мультиметр в систему измерения, сравнимую с профессиональным осциллографом. Так как требуется высокая степень интеграция, то оправданным будет выбор многослойной печатной платы, а определяющими качество вычисления компонентами должны стать более чем 12-разрядный АЦП и высокопроизводительный центральный процессор с большим количеством портов. В качестве обобщенной схемы может быть использована структура, представленная на рис.1.

123 300x86 МУЛЬТИМЕТР С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАК КОМПРОМИСС МЕЖДУ ТЕСТЕРОМ И ОСЦИЛЛОГРАФОМ

Read more on МУЛЬТИМЕТР С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КАК КОМПРОМИСС МЕЖДУ ТЕСТЕРОМ И ОСЦИЛЛОГРАФОМ...

ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

07 Апр 2010

ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

О.М. Казєкін

У ряді випадків у техніці, медицині й наукових дослідженнях потрібне вимірювання параметрів магнітних полів, а саме магнітної індукції й напрямку поля. Метою роботи є розробка вимірювача магнітної індукції й напрямку вектора магнітного поля. Об’єкт дослідження – це сучасні системи та засоби вимірювання магнітних параметрів. У зв’язку із цим було проведено:
огляд типів датчиків виміру магнітного поля;
огляд проблем вимірювання магнітного поля;
огляд існуючих типів вимірювачів параметрів магнітних полів. На основі огляду були сформульовані основні вимоги до проектованого пристрою. Згідно з поставленими вимогами спроектована структурна схема та розроблена схема електрична принципова, проведені
розрахунки й вибір елементів схеми. Результатом даної роботи став вимірювач магнітної індукції з наступними параметрами: діапазон вимірювання магнітної індукції – від 10-2 до 0,25 Тл;
похибка вимірювання – не перевищує 5%, при різних умовах вимірювання;
автономне живлення та можливість працювати як портативний пристрій;
зв'язок з комп'ютером;
При розробці вимірювача використано датчик Холла, мікроконтролер Atmega16, перетворювач UART-USB FT232R.  Якщо враховувати широкий діапазон вимірювання магнітної індук- ції, можливість підключення до комп’ютера на роботи у складі складної вимірювальної системи, то розроблений пристрій дозволяю вирішувати широкий круг задач у багатьох областях техніки, медицини та наукових досліджень.

Read more on ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ...

ЦИФРОВИЙ USB ОСЦИЛОГРАФ

07 Апр 2010

ЦИФРОВИЙ USB ОСЦИЛОГРАФ

І.А. Богатчук

Осцилограф – прилад, призначений для дослідження електричних сигналів в часовій області шляхом візуального спостереження графіка на екрані, а також для вимірювання амплітудних і часових параметрів сигналу по формі графіка. Цифрові USB осцилографи, як правило, виcкаються у формі моноблока у вигляді приставки до ПК. Для повноцінного використання такого осцилографа, необхідно під’єднати до комп’ютера додатковий пристрій – модуль цифрового осцилографа, для того, щоб почати виміри і аналіз фізичної величини. При цьому програмна частина віртуального приладу імітує передню панель стаціонарного вимірювального пристрою на екрані комп’ютера. За допомогою миші і клавіатури здійснюється керування приладом, спеціальними програмами здійснюється обробка інформації, що надійшла, а також її зберігання на жорсткому диску. Такі апарати є стробоскопічними осцилографічними приставками до стаціонарного або мобільного ПК, які дозволяють спостерігати на екрані монітора реальні і високоякісні осцилограми з високою роздільчою здатністю, різними кольорами ліній і з відсутністю геометричних спотворень. Принцип дії таких осцилографів полягає в стробуванні (дискретизація) вхідного сигналу шляхом виділення з нього коротких вирізок-відліків. Структурна схема типового USB осцилографа складається з таких блоків: комутації, мультиплексора, зміни рівня умовного нуля, регулювання коефіцієнта підсилення, АЦП, мікроконтроллера, блоку тактування, інтерфейсу, блоку живлення. Комутація приладу з комп‘ютером організовується через мікросхему інтерфейсу USB-to-RS232. Для коректного функціонування приладу достатньо швидкості передачі до 3 Мбод та вхідного і вихідного буферу розміром 256 та 128 байт відповідно. Для роботи приладу достатньо одного 8-бітного АЦП, що працює на частоті 40 МГц при двох вхідних каналах. Для почергового обслуговування обох каналів необхідно задіяти блок мультиплексора. Таким чином в певний момент часу АЦП працюватиме лише з одним каналом. Керує роботою схеми мікроконтроллер АТ89С52 з тактовою частотою 24 МГц. Використання елементної бази для поверхневого монтажу за IV класом
точності дозволяє зменшити масогабаритні показники приладу. USB осцилограф з‘єднується з ПК через порт USB 2.0. В першій половині 2010 року очікується вихід на ринок ПК, обладнаних портом USB 3.0. В зв‘язку з цим проведено дослідження характеристик протоколу USB 3.0 на предмет сумісності з приладом і виявлено, що протокол USB 3.0 повністю сумісний з протоколом USB 2.0, тому актуальність приладу не зміниться з впровадженням нового протоколу.

Read more on ЦИФРОВИЙ USB ОСЦИЛОГРАФ...

ОЦІНЮВАННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

05 Апр 2010

ОЦІНЮВАННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Л.Б. Дронжевська

Одним з різновидів акустичної експертизи є експертиза приміщень і ліній зв’язку, при якій оцінюється їх якість за об’єктивними критеріями, найбільш важливим серед яких є розбірливість (зрозумілість) мови. Розбірливість є важливим параметром мовного сигналу і від неї залежить, чи зрозуміє слухач почуту інформацію, чи ні. У разі потреби розрахунку залів і приміщень розбірливість прагнуть зробити максимальною для досягнення максимально чіткого сприйняття слухачами інформації. У випадках же, коли вирішується завдання захисту інформації робляться дії, направлені на зменшення коефіцієнта сприйняття, розбірливість зменшується за допомогою маскування сигналу шумом [1]. На жаль, з часів здобуття Україною незалежності і встановлення державної української мови не було зафіксовано робіт щодо визначення розбірливості рідної мови. Є зроблений ряд досліджень російської мови, якими користуються і в нас, але невідомо чи ці характеристики однакові для обох мов. Ціллю даної роботи являється дослідження розбірливості української мови, а саме формантної розбірливості; співставлення інтегральних законів розподілу формант по частоті і по рівні обох мов, враховуючи статеву відмінність, та їх оцінка. Існує декілька версій вирішення даної задачі, яке ґрунтується на виборі певної методики дослідження: версія Н.Б. Покровського, версія Ю.С. Бикова, версія М.А. Сапожкова, зарубіжні версії формантного методу AI та SII [2]. В даній роботі використовується метод Н.Б. Покровського, відкоректований нами, та метод М.А. Сапожкова. Основою досліджень яв ляється поставлений експеримент. Для оцінки результатів представлені такі параметри як криві сприйняття мови, густина розподілу формант по частоті, закон розподілу формант по рівню. В даній роботі вперше вперше представлені графіки функцій розподілу формант по рівню для української мови і продемонстровано значну подібність таких функцій для російської та української мови.

ЛІТЕРАТУРА
Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. Акустическая
экспертиза каналов речевой коммуника ции. Монография. – К: Им-
экс-ЛТД, 2008. – 418 c.
Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи. – М.:
Связьиздат, 1962. – 390 с.

Read more on ОЦІНЮВАННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...

ВИДЕОПРОЦЕССОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

01 Апр 2010

ВИДЕОПРОЦЕССОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Е.В. Биянов

На сегодняшний день важным этапом в производстве является контроль качества изделий, так как дефекты в изделиях могут нарушать структуру изделия, изменять его физические свойства. Наиболее эффективным является неразрушающий контроль качества изделий. Широко используются радиографический (используется пленка в качестве регистратора излучения) и радиоскопический (который позволяет в реальном масштабе времени рассматривать контролируемую деталь) методы неразрушающего контроля. Радиоскопический метод применяется все чаще, т.к. он позволяет рассматривать в реальном масштабе времени контролируемую деталь, но этот метод имеет свой недостаток в том, что получаемое изображение на экране зашумлено. Но использование видеосигнала позволяет автоматизировать процесс контроля, существенно улучшить его продуктивность и эффективность. Поэтому на кафедре ЭПиУ в лаборатории индикаторных устройств был разработан видеопроцессор, использующий микропроцессорную систему управления для автоматизации процесса контроля. Задачи, которые решаются с помощью видеопроцессора: Автоматическое определение времени экспозиции Согласование динамических диапазонов видеосигнала и АЦП Управление источником рентгеновского излучения Получение электронных рентгенограмм В видеопроцессоре используется микропроцессорная система управления, которая и позволяет получить все вышеизложенные преимущества. Использование микропроцессорной системы управления в видеопроцессоре дает возможность частично автоматизировать процесс контроля, быстро выполняя рутинную работу оператора по настройке и регулированию параметров РТС и сводит ее к нажатию одной кнопки на клавиатуре видеопроцессора. Также значительно повышается продуктивность технологии радиационного контроля, значительно уменшаються затраты средств и времени на обработку и регистрацию рентгенограмм. Важным пунктом также стоит отметить хранение и документирование рентгенограмм. Микропроцессорная система управления обеспечивает нужные функции для получения качественных рентгенограмм и пересылки их на ЭВМ для их подальшей обработки и архивирования в базе данных.

Read more on ВИДЕОПРОЦЕССОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ...

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

29 марта 2010

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН
А.В. Лабенський

За останні роки в світі простежується чітка тенденція прогресу біосенсорної технології, що викликано необхідністю швидко та достовірно виконувати медичну діагностику. Дуже важливим напрямком охорони здоров’я людини, безумовно, варто вважати захист від впливу різних токсичних речовин та вірусної інфекції. Останнім часом в області біосенсорики дослідники приділяють усе більшу увагу нанопоруватому кремнію (НПК), як широко доступному, дешевому матеріалу з керованими функціональними властивостями. Він дає можливість створювати на його основі прості і дешеві біосенсори для проведення швидкого і точного аналізу в нелабораторних умовах. Метою даної роботи є дослідження процесів взаємодії імунних комплексів антитіло – антиген з поверхнею НПК, вивчення можливості створення та розробку конструкції імунного біосенсора, заснованого на цьому принципі, для виміру концентрації мікотоксинів.

Read more on НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com