Последние статьи:

Translator

Микроконтроллеры

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИСТРОЇВ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ

17 марта 2010

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИСТРОЇВ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ

Михайлов І.О.

Керівник: Михайлов С.Р.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Большинство современных цифровых систем управления реализуются на базе микроконтроллеров — специализированных микропроцессоров, ориентированных на выполнение управляющих функций.

Read more on ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРИСТРОЇВ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ...

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ

17 марта 2010

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ

Іванов О.І.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

У сучасному багатосерійному виробництві висока якість продукції не можлива без постійного контролю сировини на різних етапах виробництва. Постійний контроль технологічного рівня речовин необхідний у виробництві, де використовуються розплави речовин у плавильних печах. Існують контактні та безконтактні методи вимірювання та підтримання постійного технологічного рівня. Для вирішення даної задачі було запропоновано лазерній рівнемір, який дозволяє одночасно визначати рівень розплавів з точністю 0,1 мм, та керувати завантажувачем.

Read more on МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ РІВНОМІРОМ...

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ

17 марта 2010

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ

Біянов Є.В.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

В промисловості, особливо для багатосерійного або масового виробництва, однією з основних задач є підвищення якості продукції. Задля цього використовуються сучасні рентгенотелевізійні методи контролю, які є якісними, але вони підвищують собівартість продукції на 35-40%. Іншою проблемою рентгенотелевізійних методів контролю є те, що оператору рентгенотелевізійної установки потрібно вирішувати задачі по підбору потужності дози рентгенівського випромінювання, підбору часу експозиції. Це займає багато часу та вносить свої похибки через те, що оператор суб’єктивно оцінює потрібні параметри рентгенотелевізійної системи. Отже, виникає задача підвищення ефективності контролю якості продукції та зменшення похибок, що вносяться оператором. Це завдання може бути вирішено за допомогою застосування цифрових методів обробки сигналу у рентгенотелевізійних системах. Ці методи реалізовані у відеопроцесорі VP-063. Вхідний сигнал за допомогою відеопроцесора підсилюється, оцифровується, обробляється, очищується від шумів, нормується по густині та зберігається в електронному вигляді. Вже існують подібні системи, що використовують цифрові методи обробки, але ці системи мають недоліки. Вони реалізують ті ж функції, що і відеопроцесор, але містять громіздкі швидкодіючі комп’ютери, які не мають штучного інтелекту. Тому дуже актуальною є проблема автоматизації рентгенотелевізійного контролю та підвищення його ефективності. Цю проблему вирішує відеопроцесор VP-063. Він має переваги у тому, що він є мобільним та легко вбудовується у будь-яку існуючу рентгенотелевізійну систему. А найголовніше те, що у ньому для керування обробкою сигналів використовується мікропроцесорна система управління. Саме вона реалізує автоматизацію процесу контролю якості, саме мікропроцесор вибирає потрібний час експозиції та формує керуючі сигнали для відеопроцесора.

Read more on МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ...

АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИИ

14 марта 2010

АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИИ

М.Э. Авраменко, А.Б. Ананьев

Изучение интонационного поведения в разговорной речи – важный и актуальный аспект изучения человеческого поведения в целом. Акустические методы и средства дают объективную базу для такого изучения. Особый практический интерес представляет изучение интонации в дикторской (целенаправленной) речи, поскольку его результаты могут быть применены при подготовке и оценке профессиональных качеств дикторов. Под интонацией понимают изменение во времени ряда просодических характеристик речи, основными из которых являются высота основного тона, интенсивность и длительность. Проведенные нами эксперименты показывают, что объективный анализ речевой интонации достаточно ограничить исследованием лишь функции изменения частоты основного тона во времени. Это позволяет эффективно реализовать основную задачу интонационного анализа дикторской речи – выявлять, насколько речевое интонирование диктора соответствует информационной нагрузке, которую несет в себе сообщение. На рис. 1 показаны примеры графических результатов проведенного нами, в соответствии с разработаннымалгоритмом, анализа интонационного поведения. Каждый из рисунков (а, б) содержит кривую, соответствующую изменениям частоты основного тона, и линии (болеетемные), отражающие общую тенденцию в ее изменении.

Read more on АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИИ...

АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ РОЗРОБОК НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

12 марта 2010

АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ РОЗРОБОК НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

Мироненко О.І.

Керівник: Михайлов С.Р.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Хотя количество и характеристики существующих микроконтроллеров различных фирм удовлетворяют требования потребителей. Процесс развития полупроводниковой электронной техники не останавливается и для новых разработок необходима шагающая в ногу со временем аппаратная поддержка.

Read more on АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ РОЗРОБОК НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com