Последние статьи:

Translator

Сенсоры

ВИЯВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ КОЛИВАНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ АМПЕРМЕТРИЧНИМ ІНВАЗИВНИМ СЕНСОРОМ

15 Апр 2010

ВИЯВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ КОЛИВАНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ АМПЕРМЕТРИЧНИМ ІНВАЗИВНИМ СЕНСОРОМ

І.О. Куцман, О.В. Бакунцев

Концентрація глюкози в крові є надзвичайно важливим показником стану здоров’я людини, а її вимірювання та контроль – невід’ємна складова терапії хворих на цукровий діабет. Оскільки амперметричні біосенсори мають високу чутливість та селективність, то використання даного методу для визначення рівня глюкози має велике значення для встановлення діагнозу цукрового діабету, контролю за станом пацієнта та перевірки інших методів визначення концентрації глюкози. У здорової людини рівень глюкози в крові коливається в межах 3…13 ммоль/л. Виявлено, що рівень глюкози в крові людини змінюється впродовж доби залежно від певних умов. Найпомітніше на концентрацію глюкози впливають прийом їжі та фізична активність  іддослідного. Рівень глюкози поступово зростає після кожного прийому їжі, досягає максимуму через 1-1,5 год. і повертається до попереднього значення через 2-4 год. Також має значення склад їжі. При споживанні продуктів з високим вмістом вуглеводів концентрація глюкози зростала до вищих значень на кілька одиниць (6,9 ммоль/л в другому досліді проти 5,7 ммоль/л в першому). Фізична активність також помітно позначається на показниках рівня глюкози. Концентрація глюкози в першому досліді зменшувалась до значення 3,9 ммоль/л після виконання фізичних вправ. Графіки, що ілюструють фізіологічні коливання рівня глюкози впродовж доби, представлені на

Read more on ВИЯВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ КОЛИВАНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ АМПЕРМЕТРИЧНИМ ІНВАЗИВНИМ СЕНСОРОМ...

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

29 марта 2010

НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН
А.В. Лабенський

За останні роки в світі простежується чітка тенденція прогресу біосенсорної технології, що викликано необхідністю швидко та достовірно виконувати медичну діагностику. Дуже важливим напрямком охорони здоров’я людини, безумовно, варто вважати захист від впливу різних токсичних речовин та вірусної інфекції. Останнім часом в області біосенсорики дослідники приділяють усе більшу увагу нанопоруватому кремнію (НПК), як широко доступному, дешевому матеріалу з керованими функціональними властивостями. Він дає можливість створювати на його основі прості і дешеві біосенсори для проведення швидкого і точного аналізу в нелабораторних умовах. Метою даної роботи є дослідження процесів взаємодії імунних комплексів антитіло – антиген з поверхнею НПК, вивчення можливості створення та розробку конструкції імунного біосенсора, заснованого на цьому принципі, для виміру концентрації мікотоксинів.

Read more on НАНОБІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН...

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

25 марта 2010

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Д.И. Голубчик

На фоне все возрастающего стремления людей обезопасить свое имущество от несанкционированных вторжений не теряет актуальности проблема разработки и усовершенствования ультразвуковых детекторов движения. В основном отечественному потребителю предлагаются устройства зарубежного производства, которые вопреки своей надежности обладают весьма высокой ценой. Соответственно имеет разработки надежного и 0экономичного ультразвукового детектора движения, который может как входить в состав охранной системы, так и использоваться как отдельное самостоятельное устройство. Целью моей работы является разработка надежного и доступного ультразвукового детектора движения. Для ее реализации был выбран детектор, принцип действия которого основан на эффекте Допплера, 11 поскольку именно такой детектор движения обладает всеми необходимыми качествами: надежен, экономичен, и помимо того реагирует на все виды несанкционированных вторжений, благодаря чему может заменить детекторы разрушения и открытия. В работе были рассмотрены принципы работы ультразвукового детектора движения, работающего на эффекте Допплера, построена его имитационная модель, а также приведен расчет пьезоэлектрического преобразователя, входящего в состав проектируемого детектора и разработан эскиз его биморфного элемента.

Read more on УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ...

КМОП И ПЗС СЕНСОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

16 марта 2010

КМОП И ПЗС СЕНСОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Іванченко Л.М.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Современные системы отображения информации широко используются в астрономических, различных научных, военных и медицинских целях а также в повседневной жизни. Не смотря на различие областей применения и решаемых задач, структура построения данных систем в большинстве случаев является одинаковой. Одним из самых важных элементов системы отображения информации является телевизионная передающая камера. Главным элементом любой цифровой видео- или фотокамеры (в настоящее время границы между этими типами устройств постепенно стираются) является светочувствительный сенсор. Он преобразует видимый свет в электрические сигналы, используемые для дальнейшей обработки с помощью электронных схем. Для реализации преобразования оптического изображения в выходной электрический сигнал широкую популярность приобрели КМОП и ПЗС сенсоры изображения, на основе которых выпускается широкая номенклатура телевизионных передающих устройств.

Read more on КМОП И ПЗС СЕНСОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ...

СПОСІБ ГРАДАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МІКРОЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

11 марта 2010

СПОСІБ ГРАДАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МІКРОЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Олійник О.О.

Керівник: Циганок Б.А.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

В докладі пропонується розгляд нового методу дефектоскопії. Оскільки в електроніці і механіці постійно існує проблема оцінки якості мікроз’єднання, був розроблений новий метод.

Read more on СПОСІБ ГРАДАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МІКРОЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ...

СОВРЕМЕННЫЕ СЕНСОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕНТГЕНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСТАНОВКАХ МЕДИЦИНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11 марта 2010

СОВРЕМЕННЫЕ СЕНСОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕНТГЕНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСТАНОВКАХ МЕДИЦИНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Іванченко Л.М.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Рентгенотелевизионніе установки широко используются в промішленной дефектоскопии и медицине. Несмотря на различие областей применения и решаемых задач структура построения рентгенотелевизионніх систем в большинстве случаев является одинаковой (рис.__) В последние годы в рентгенотелевизионных установках применяют цифровые средства обработки и регистрации рентгенотелевизионных изображений, позволяющие повысить качество и информативность радиационных методов контроля и диагностики. Одним из важнейших элементов рентгенотелевизионных установок является телевизионная передающая камера, преобразующая теневое рентгенолвское изображение контролируемого объекта в телевизионный видеосигнал, который передается на телевизионный монитор или устройство регистрации и обработки рентгенотелевизионного изображения. Поэтому параметры и характеристики телевизионной передающей камеры во многом определяют параметры и характеристики рентгенотелевизионной системы вцелом.

Read more on СОВРЕМЕННЫЕ СЕНСОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕНТГЕНО-ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСТАНОВКАХ МЕДИЦИНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ...

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ІНДИКАТОР ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЛЕРНОЇ СИСТЕМИ

10 марта 2010

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ІНДИКАТОР ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЛЕРНОЇ СИСТЕМИ

Зеленов О.В.

Керівник: Михайлов С.Р.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Развитие технологий ЖКИ дисплеев побуждается такими сегодняшними и перспективными применениями как: мониторы настольных и дисплеи мобильных PC; средства отображения информации производственного стационарного и мобильного оборудования; мобильные телефоны; персональные информационные устройства (PDA); наладонные PC; электронные книги (eBooks); цифровые камеры; средства доступа к Internet, как использующие PC так и автономные, видеокамеры и магнитофоны, телевизоры и многое многое другое. Основные преимущества ЖКИ -это низкое энергопотребление, малые габариты и вес, идеальная геометрия и четкость изображения, отсутствие мерцания а так же низкий показатель собственных шумов.

Read more on РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ІНДИКАТОР ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЛЕРНОЇ СИСТЕМИ...

КМОН- СЕНСОРИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

09 марта 2010

КМОН- СЕНСОРИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Кузьомкіна А.О.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

В системах технічного зору доволі часто приходиться мати справу із стохастичними оптичними сигналами, які проходять через реальні нестаціонарні оптичні середовища. Такі сигнали використовують в автоматизованих системах управління технологічними процесами в скловарній промисловості, ливарному виробництві та інше. До таких сигналів можно віднести і оптичні зображення, які формуються на основі флуктуаційних процесів, наприклад, рентгенотелевізійні зображення. Для ефективного використання таких сигналів з метою визначення їх параметрів необхідна статистична обробка, яка потребує затрат певного часу, що є не завжди прийнятним. Ця проблема досить жорстко випливає в замкнутих системах автоматизованого керування технологічними процесами, де формування сигналу управління необхідно реалізувати у реальному часі.

Read more on КМОН- СЕНСОРИ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com