Последние статьи:

Translator

Телекоммуникации

ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

11 Апр 2010

ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О.А. Паляцький

Телебачення – невід’ємна складова життя сучасної людини, повсюдно поширений засіб отримання інформації та відпочинку. На даний момент системи телебачення, що здійснюють мовлення на території України є переважно аналоговими. Такі стандарти мовлення є застарілими та програють цифровим за багатьма параметрами, такими як якість зображення, завадозахищенність, вимогливість до частотного ресурсу, можливість запровадження додаткових служб. [1] Україна знаходиться на першій стадії впровадження цифрового мовлення, перші практичні кроки з розгортання системі DVB було зроблено в 2007 році [2]. У роботі розглянуті причини обраного країною шляху, доцільність та перспективи запровадження цифрового мовлення даного формату.
З урахуванням загальних тенденцій розвитку цифрового телерадіомовлення в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) за участю адміністрацій зв’язку заінтересованих країн розроблено і затверджено угодою країн – членів МСЕ регіональний план цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174…230 МГц та 470…862 МГц – «Женева-2006». Зазначена угода передбачає наявність періоду переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення, який триватиме до 2015 року. Після завершення зазначеного періоду аналогове мовлення втратить свій статус [3]. Метою роботи є оцінка перспектив ринку українського телевізійного мовлення, його цифрової та аналогової складової, спроба прогнозу ситуації у галузі через декілька років.

Read more on ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ...

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ

10 Апр 2010

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ

О.А. Мукомелов

В сучасному суспільстві існує потреба в своєчасному та якісному доступі до мережі інтернет. Саме тому, технології доступу до мережі інтернет розвиваються дуже швидко. Нові стандарти доступу вирішують не лише проблеми підвищення швидкості та якості надання послуг, але й питання зручності їх використання. Одним з таких стандартів і є WiMAX – телекомунікаційна технологія, розроблена з метою надання універсального безпроводового зв’язку на великих відстанях для широкого спектру . Технологія WiMAX являє собою стандарт безпроводового зв’язку, що забезпечує широкосмуговий доступ на великих відстанях. В порівнянні з кабельними лініями зв’язку та супутниковим доступом до мережі інтернет WiMAX є економічнішою та більш простою в експлуатації мережею. Сучасні технології передачі даних і зв’язку дозволяють забезпечувати високошвидкісну передачу даних на далеких відстанях. Проте ці рішення хороші лише для з’єднання крупних вузлів мережі – як правило, такими вузлами є провайдери. Вживання таких складних високошвидкісних рішень для зв’язку вузлів і кінцевих споживачів економічно абсолютно не вигідно. Тому перед провайдерами виникла так звана «проблема останньої милі» необхідність дешево і просто забезпечити абонентів швидким доступом в інтернет. Рішення «останньої милі» на базі технології WiMAX розгортаються в короткі терміни, забезпечують високу пропускну спроможність, економічно ефективні, забезпечують інформаційну безпеку операторові зв’язку і його клієнтам. Дане рішення особливо ефективне в тих районах, де кабельні мережі розвинені недостатньо або відсутня можливість з’єднання кабелем. Переваги рішення задачі «останньої милі» на базі технології WiMAX: передача голосу, даних і іншої інформації по одному каналу;система управління і підтримки експлуатації, видаленої діагностики знижує експлуатаційні витрати; система може використовуватися, як резерв для проводової інфраструктури для підвищення надійності.

Read more on ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WIMАХ...

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

10 Апр 2010

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX

В.О. Матвієнко

Основними вимогами до сучасних систем радіозв’язку є висока швидкість та надійність передачі даних в складних умовах поширення сигналу. Саме тому дуже важливим є вивчення новітніх технологій, а також аналіз їх завадостійкості. WiMАХ – телекомунікаційна технологія, розроблена з метою забезпечення універсального безпровідного зв’язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв. Окрім ефективного опору таким завадам, як втрати у вільному просторі, ефект Допплера, шуми, вплив навколишнього середовища, WiMАХ відрізняється від інших технологій тим, що стабільно працює навіть за відсутності прямої видимості між антенами базової станції і абонентським пристроєм. Така можливість обумовлена стійкістю сигналу OFDM з багатьма підносійними до багатопроменевого поширення радіохвиль, що відбувається внаслідок відбиття сигналів від перешкод між базовою станцією та абонентським терміналом. OFDM (ортогональне частотне розділення з багатьма підносійними) – це метод модуляції потоку даних в одному частотному каналі, головний принцип якого заключається в тому, щоб розділити основний потік бітів на ряд паралельних підпотоків з низькою швидкістю передачі і потім використовувати їх для модуляції багатьох підносійних. З метою дослідження завадостійкості OFDM-сигналу в умовах багатопроменевого поширення радіохвиль в пакеті розширення Matlab 6.5 Simulink було створено модель, за допомогою якої здійснювалася модуляція сигналу, передача сигналу по каналу з селективними завмираннями, демодуляція та визначення кількості помилок в прийнятому сигналі. Результати дослідження показали, що зі збільшенням допплерівського зміщення збільшується кількість помилок в блоці бітів. Вплив ефекту Допплера на OFDM-сигнал є досить значним, проте навіть при найбільшому дослідженому значенні сигнал залишається достатньо близьким до переданого. Дослідження підтвердило, що збільшення відношення сигнал/шум покращує завадостійкість сигналу. Кількість помилок в блоці зменшується і при збільшенні кількості OFDM-символів в перевірочній послідовності. Було встановлено, що ідеальний канал не вносить завад в порівнянні з каналом з селективними завмираннями. Канал з неселективними завмираннями вносить завади, але менші, ніж у випадку каналу з селективними завмираннями. Отже, завадостійкість передачі даних в абонентських мережах WiMАХ забезпечує високий рівень зв’язку і якісний сервіс.

Read more on ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В АБОНЕНТСЬКИХ МЕРЕЖАХ WIMAX...

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛІС У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

10 Апр 2010

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛІС У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Є.В. Гозбенко

Актуальність тематики полягаю у тому, що з кожним днем обсяги інформації, що обробляється телекомунікаційними системами (ТКС), зростають і такими чином вимоги до ефективності функціонування таких систем зростають також. На сьогодні елементи цифрової обробки сигналів (ЦОС), що використовуються у ТКС, майже вичерпали свій потенціал підвищення швидкодії. Тому необхідно запропонувати іншу елементну базу, яка може забезпечити достатню швидкодію для надсучасних систем обробки інформації [1, 2]. Основним елементом будь-якої телекомунікаційної системи є ядро цифрової обробки сигналів. Обсяги інформації, що обробляються системами ЦОС сьогодні, та складність деяких алгоритмів ЦОС вимагають від ядра ЦОС надвисокої швидкодії. Сучасні ТКС будуються, в основному, на основі цифрових сигнальних процесорів (ЦСП), які забезпечують досить високу швидкодію, але ціною оптимізації архітектури для обробки тільки певних типів даних. Це досить жорстко обмежує їх використання в надсучасних ТКС, орієтованих на мультисервісність. Альтернативними елементами, що можуть виконувати функції ядра ЦОС є спеціалізовані інтегральні схеми (СІС) та великі інтегральні схеми (ВІС). Вони забезпечують надвисоку швидкодію, але такі недоліки як дуже висока ціна розробки СІС та складність використання неспеціалізованих ВІС для виконання специфічних функцій значно обмежують їх використання у ТКС [2]. Останнім типом елементів, що можна використовувати у ЦОС є програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС). Дані пристрої являються проміжним етапом між ЦСП та СІС. Вони позбавлені недоліків пов’язаних з обмеженістю архітектури, забезпечують високу швидкодію у порівнянні з ЦСП та є досить дешевими в порівнянні з СІС. Також до їх переваг можна віднести велику ємність (до 1 млн. еквівалентних логічних вентилів), можливість реалізації повністю паралельних структур та широкий набір спеціалізованих приладів, вбудованих в ядро ПЛІС, для оптимізації виконання функцій ЦОС. Високорозвинені мови опису апаратури (VHDL, Verilog, AHDL) забезпечують легкість їх конфігурації та модернізації функцій всієї системи обробки інформації [1]. Таким чином, на сьогодні найбільш перспективною елементною базо в галузі ТКС являються ПЛІС, що задовольняють всім вимогам до ядра ЦОС надсучасних ТКС. ЛІТЕРАТУРА
Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств
обработки сигналов. – М.: ДОДЭКА, 2000. – 128 с.
1.
78
Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС
программируемой логики – М.: Издательство ЭКОМ, 2002. – 400 с.

Read more on ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛІС У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ...

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.І. Бойчук

В сучасному світі прогресує розвиток мереж мобільного радіозв‘язку: стільникових, транкінгових, пейджингових мереж, мереж абонентського радіодоступу. Велика кількість радіозасобів, мобільних операторів створює проблему ефективного використання радіочастотного спектру; постає задача раціонального визначення зон покриття мобільних мереж. Частотно-територіальне планування мереж радіозв‘язку передбачає вибір структури мережі, місця встановлення базових станцій, розподіл частот між базовими станціями. Окрім цього планування забезпечує внутрішньосистемну і міжсистемну електромагнітну сумісність радіозасобів. Внутрішньосистемна сумісність забезпечує ЕМС між радіостанціями мережі і радіозасобами інших систем, що працюють в одній чи сусідніх смугах частот і є потенційними джерелами завад. Під час планування мереж мобільного зв‘язку зону покриття мережі визначають на основі статистичних і детермінованих методів, враховуючи параметри, що описують географічний район розгортання мережі. Статистичні методи прогнозу основані на вибірці вимірювань реальних сигналів. Згідно з цими методами зони покриття базових станцій моделюють кругом, радіус якого відповідає заданому відсотку глобальних зон з якісним зв‘язком на його межі, або визначають межу зони покриття як сукупність точок віддалень елементарних майданчиків просторового рознесення від базових станцій за азимутальними кутами до своїх граничних значень. Детерміновані методи прогнозу зон покриття мобільних мереж основані на врахуванні факторів впливу перешкод на трасі поширення сигналу від базових станцій до елементарних майданчиків просторового рознесення. Якщо аналізувати енергетичну модель радіолінії мобільного зв‘язку, то характер флуктуацій амплітуди сигналу в глобальній зоні визначають медіанним значенням поля, середньоквадратичним відхиленням його флуктуацій і параметром, який характеризує наявність чи відсутність умов прямої видимості між фазовими центрами антен базових станцій і абонента за умовами поширення на інтервалі. Метод прогнозування напруженості поля оснований на загальній теорії дифракції і враховує дифракційні втрати від одного чи двох клиноподібних перешкод на місцевості.
Метою дослідження є порівняльний аналіз методів прогнозування зон покриття мобільних мереж та визначення найбільш раціонального з них.

Read more on ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ...

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

10 Апр 2010

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

А.А. Федько

Технология GRID используется для создания географически распределенной вычислительной инфраструктуры, объединяющей ресурсы различных типов с коллективным доступом к этим ресурсам в рамках виртуальных организаций, состоящих из предприятий и специалистов, совместно использующих эти общие ресурсы. Развитие и внедрение технологии GRID носят стратегический характер. В ближайшей перспективе эта технология позволит создать принципиально новый вычислительный инструмент для развития высоких технологий в различных сферах человеческой деятельности. Идейной основой технологии GRID является объединение ресурсов путем создания компьютерной инфраструктуры нового типа, обеспечивающей глобальную интеграцию информационных и вычислительных ресурсов на основе сетевых технологий и специального программного обеспечения промежуточного уровня (между базовым и прикладным ПО), а также набора стандартизованных служб для обеспечения надежого совместного доступа к географически распределенным информационным и вычислительным ресурсам: отдельным компьютерам, кластерам, хранилищам информации и сетям. Появление технологии GRID обусловлено следующими предпосылками: необходимостью решения сложных научных, производственных, инженерных и бизнес-задач; стремительным развитием сетевой транспортной среды и технологий высокоскоростной передачи данных; Применение технологии GRID может обеспечить новый качественный уровень, а иногда и реализовать принципиально новый подход в обработке огромных объемов экспериментальных данных, обеспечить моделирование сложнейших процессов, визуализацию больших наборов данных, сложные бизнесприложения с большими объемами вычислений. Инструменталое средство GRAM программных средств Globus Toolkit позволяет построить полнофункциональную GRID-систему. Средствa Globus Toolkit представляют собой совокупность программных компонент, реализующих необходимые части архитектуры [1].

Read more on АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ...

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ ДАНИХ

07 Апр 2010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ ДАНИХ

С.С. Куденчук, Т.О. Терещенко

В теперішній час значну увагу приділяють автоматизації підприємства. При цьому важливим є отримання інформації з усіх виробничих приміщень, цехів, складів тощо. На теперішній час актуальними є телеметричні системи з передачею даних по радіоінтерфейсу. Такі системи дозволяють отримувати дані з великої кількості об’єктів і позбавляють необхідності прокладати інформаційні кабелі. Також вони забезпечують можливість прийому даних з рухомих об’єктів. В даній роботі розроблено пристрій для прийому телеметричних даних по радіоінтерфейсу, їх зберігання та відображення. Забезпечено можливість взаємодії з великою кількістю датчиків температури, тиску, вологості, прискорення і т. п. Також передбачено можливість підключення пристрою до персонального комп’ютера через порт USB. Завдяки використанню мікроконтролерної системи забезпечується гнучка функціональність системи. Особливістю даного пристрою є зберігання в пам’яті приросту отриманих даних відносно попереднього значення. Завдяки цьому вдається заощадити пам’ять пристрою і, як результат, зберегти більшу кількість вимірів. Це особливо ефективно у випадку, коли дані переважно стабільні. Також розроблено програмне забезпечення для персонального комп’ютера. Воно забезпечує можливість перепрограмування автономних режимів вимірювання, зчитування збережених даних для детального аналізу, а також можливість вимірювання в прямому режимі.

Read more on ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ ДАНИХ...

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

07 Апр 2010

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

С.Ю. Дяглев

У наш час все більшого поширення і значення набувають цифрові бездротові системи збору даних, що дозволяють вимірювати характеристики та параметри об’єктів і передавати результат роботи без допомоги інформаційних кабелів практично на будь-яку відстань. Відсутність кабелів значно підвищує зручність використання телеметричних систем та часто суттєво зменшує їх вартість. Особливо зручним є використання бездротового зв’язку при великій віддаленості об’єкту спостереження від контрольного пункту та при великій кількості датчиків. Бездротові технології дозволяють будувати елементи телеметричної системи, що легко монтуються, демонтуються, а сучасний рівень розвитку елементної бази дає змогу зменшити розміри та масу пристроїв до мінімуму, що робить використання бездротових телеметричних систем ще більш привабливим. Однак, поряд із беззуперечними перевагами бездротового зв’язку існують і деякі проблеми у його використанні: Підвищений рівень напруженості електромагнітного поля, що може негативно впливати на живі організми та на людину Наявність електромагнітних завад, що можуть впливати на роботу іншого електронного устаткування. Обмежена ширина частотного діапазону, придатного для використання. Отже, при створенні телеметричних систем доцільно використову-
вати обидва типа інтерфейсів – дротовий та бездротовий, поєднуючи найкращі їх властивості в одній системі. При цьому можливі різні топології телеметричної системи, але найбільшоптимальною та зручною увикористанні є топологія, наведена на рис.1.

on2 300x144 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

Read more on СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com