Последние статьи:

Translator

Защита информации

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

10 Апр 2010

ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

А.О. Литвинюк

Силова електрична мережа являє собою універсальну провідну систему, що є в кожному службовому і житловому приміщенні і саме широке розповсюдження робить її привабливим середовищем для передачі інформації. Тому подальший розвиток технології передачі інформації силовою електричною мережею та вдосконалення існуючих засобів для реалізації цієї технології є актуальними для вирішення багатьох задач у сфері телекомунікацій. Електрична мережа – сукупність пристроїв, призначених для передачі і розподілення електроенергії від її джерела до електроспоживачів. Через сукупну дію завад, які присутні в електричній мережі, у літературі вона розглядається як надзвичайно складне середовище передачі інформації. На цей час у світі застосовується ряд комунікаційних систем передачі даних силовою електричною мережею. До них належать такі технології, як Х-10, Philips ТОА5051, National LМ1893, HomePlug, LonWORKS та інші. Вони розрізняється передбачуваною областю застосування (бітова апаратура, промислова автоматика, система передачі інформації), алгоритмами роботи, видом модуляції, робочими частотами й т.д. Подальше продовження науково-технічних розробок з метою підвищення основних споживчих властивостей пристроїв передачі даних силовою електричною мережею є необхідним для підвищення якості й надійності зв’язку та істотного зниження вартості кінцевого пристрою. Одним з методів досягнення поставленого завдання є використання багаточастотного комунікаційного сигналу з диференціальною двійковою фазовою маніпуляцією на кожній з піднесучих сигналу. Для формування такого сигналу може бути запропонований маловитратний спосіб формування сигналу з використанням мікроконтролера з модулем широтно-імпульсної модуляції і частотно-вибірного кола, що складається тільки з пасивних компонентів.

Read more on ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ І ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У КОЛАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ...

СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ

26 марта 2010

СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ
К.М. Луцик

Цифрове представлення матеріалів, захищених авторським правом, таких як фільми, музичні композиції, а також фотографії має безліч переваг. Однак факт необмеженості незаконного копіювання є серйозною загрозою для прав власників та авторів. До недавнього часу основним інструментом для захисту прав власників вмісту було шифрування. Шифрування захищає вміст при передачі даних від відправника до одержувача, однак, після отримання та наступного розшифрування, дані більше не мають захисту. Стеганографія являє собою сукупність методів заснованих на різних принципах які забезпечують приховування самого факту існування секретної інформації в тому чи іншому середовищі, а також засобів реалізації цих методів. Стеганографічні методи реалізовані на основі комп’юте рної техніки і програмного забезпечення в рамках окремих систем обчислення чи управління, корпоративних чи глобальних обчислювальних мереж складові предмету вивчення комп’ютерної стеганографії. Існують певні відмінності між технологіями цифрових водяних знаків (ВЗ) з одного боку та, власне, стеганографічними технологіями приховування таємної інформації для її подальшої передачі або зберігання. Цифрові ВЗ доповнюють шифрування. Вони вбудовують непомітний сигнал до даних, через що основною перевагою є те, що вміст контейнера нероздільний з ВЗ. Їх властивості, як, наприклад, реакція на загальні перетворення сигналу або умисні атаки, стали важливими. Розглянуто важливі властивості та різні підходи.
Розвиток зв’язку через комп’ютерні мережі викликав поширення використання комп’ютерної стеганографіі. Відеозв’язок використовує алгоритми стиснення для забезпечення прийнятної якості навіть на низькій швидкості передачі даних систем, таких як ISDN (Integrated Services Digital Network). Зазвичай методи стиснення спричиняють втрати і тому відновлене зображення не збігається з оригіналом. Відеоконтент розглянутої стеганографічної системи конференцзв’язку відповідає стандарту H.261. Приховану інформацію майже завжди можна знищити, якщо метод має масове поширення. Незнищенних цифрових знаків поки не існує. Нові методи перевіряють, як правило, на стандартні атаки, однак для кожного з них завжди знаходиться спеціальна атака.

Read more on СТЕГАНОГРАФІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ВІДЕОДАНИХ...

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

20 марта 2010

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

Безуглий Денис Сергеевич

Комп'ютерне моделювання (KM) є важливою сферою застосування комп'ютерних технологій, зокрема в області телекомунікаційних систем та мереж. Призначенням KM є визначення та оцінювання робочих параметрів, що є ключовими для конкретної системи чи процесу.

Read more on Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку...

Аналіз застосування тунельного ефекту технології MPLS для побудови каналів VPN

19 марта 2010

Аналіз застосування тунельного ефекту технології MPLS для побудови каналів VPN

Морозов Андрій Вадимович

Зростаючий попит на організацію віртуальних приватних мереж (VPN) призводить до необхідності пошуку технологій, що гарантують безпеку ресурсів корпоративних мереж, а також забезпечують обмін інформацією між  територіально розподіленими філіалами підприємств з необхідним рівнем якості обслуговування.

Read more on Аналіз застосування тунельного ефекту технології MPLS для побудови каналів VPN...

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

09 марта 2010

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Сопенко Дмитро Сергійович

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

УДК 004.056.5

Аналіз стану|достатку| справ|речей| в області захисту інформації показує, що в промислово розвинених країнах світу в основному сформувалася інфраструктура захисту інформації (ЗІ) в системах обробки даних. Проте|тим не менше|, кількість фактів зловмисних дій над інформацією не лише|не тільки| не зменшується, але й має достатньо|досить| стійку тенденцію до зростання [1]|зросту|. В цьому сенсі|змісті| Україна та інші країни СНД не є|з'являється|, на жаль, виключенням|винятком|.

Read more on ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ ПОБІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com