Последние статьи:

Translator

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

10 Апр 2010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

М.А. Прокопець

Останнім часом із застосуванням передових технологій й останніх досягнень науки і техніки відкривається багато галузей людської життєдіяльності, де є потреба в передачі енергії без проводів на порівняно невеликі відстані.

Read more on ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ...

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

07 Апр 2010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

А.В. Заграничний

В епоху мінімізації та повсякчасного впровадження новітніх технологій, розробка пристроїв перетворювальної техніки з елементами мікропроцесорної техніки набуває неабиякої актуальності. Саме тому було розроблено пристрій для заряду акумуляторних батарей, який можна використовувати в різних галузях науки та техніки. В якості силової частини схеми використано тиристорний випрямляч, виконаний на мостовій схемі з неповним числом вентилів (спільна точка катодів). Силові електронні пристрої широко застосовуються для перетворення та регулювання параметрів електричної енергії. Найчастіше вони є джерелами вторинного електроживлення споживачів електричної енергії і забезпечують їх електричною енергією з необхідними параметрами і відповідної якості. Переважна більшість споживачів постійного струму потребує напруг, які значно відрізняються від стандартної напруги промислової мережі. Для цього досить часто використовують саме випрямлячі. Випрямляч – це пристрій, призначений для перетворювання енергії джерела змінного струму в енергію постійного струму [1]. Принцип випрямлення полягає у пропусканні змінного струму через вентильні елементи електричного кола. Головним елементом випрямляча є вентильна схема – випрямляючий пристрій, який забезпечує отримання однополярної напруги на навантаженні. Для отримання потрібної напруги було розроблено мікропроцесорну систему керування. Система керування забезпечує моніторинг, видання повної інформації про стан системи загалом та окремі її параметри, керування параметрами перетворювача та параметрами перетвореної енергії. Заряд акумуляторів проходить в середній фазі роботи пристрою в режимі стабілізації струму, а в кінцевій – в режимі стабілізації напруги, що було досить просто реалізовано мною за допомогою мікропроцесорної системи керування. Також пристрій можна використовувати для контролю температури, тиску в котлах системи обігріву та в інших областях повсякденного життя.

ЛІТЕРАТУРА
Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная тех-
ника.– К.: Вища школа, 1983. – 431 с.
Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.І. Якименко, Т.О. Тереще-
нко, Є.І. Сокол та ін.; За ред. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид., переробл.
та доповн. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»»; «Кондор», 2004.
– 440 с.

Read more on ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com