Последние статьи:

Translator

Адаптивная антенная система базовой станции стандарта GSM 900

17 Апр 2010

УДК 621.396.6

Адаптивная антенная система базовой станции стандарта GSM 900

М.А. Дурманов, И.Б. Широков, канд. техн. наук

Представлены аспекты построения адаптивной антенной системы базовой станции. Предложено использовать вместо одной стандартной панельной антенны решетку из трех таких панелей. Управление диаграммой направленности антенной системы осуществляется с помощью фазирующего устройства. При этом происходит увеличение радиуса зоны действия базовой станции и качество связи для отдаленных абонентов улучшается. Адаптивная антенная система обеспечивает работу в динамическом режиме и формирует диаграмму направленности в соответствии с расположением абонентов в зоне обслуживания.

Read more on Адаптивная антенная система базовой станции стандарта GSM 900...

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.І. Бойчук

В сучасному світі прогресує розвиток мереж мобільного радіозв‘язку: стільникових, транкінгових, пейджингових мереж, мереж абонентського радіодоступу. Велика кількість радіозасобів, мобільних операторів створює проблему ефективного використання радіочастотного спектру; постає задача раціонального визначення зон покриття мобільних мереж. Частотно-територіальне планування мереж радіозв‘язку передбачає вибір структури мережі, місця встановлення базових станцій, розподіл частот між базовими станціями. Окрім цього планування забезпечує внутрішньосистемну і міжсистемну електромагнітну сумісність радіозасобів. Внутрішньосистемна сумісність забезпечує ЕМС між радіостанціями мережі і радіозасобами інших систем, що працюють в одній чи сусідніх смугах частот і є потенційними джерелами завад. Під час планування мереж мобільного зв‘язку зону покриття мережі визначають на основі статистичних і детермінованих методів, враховуючи параметри, що описують географічний район розгортання мережі. Статистичні методи прогнозу основані на вибірці вимірювань реальних сигналів. Згідно з цими методами зони покриття базових станцій моделюють кругом, радіус якого відповідає заданому відсотку глобальних зон з якісним зв‘язком на його межі, або визначають межу зони покриття як сукупність точок віддалень елементарних майданчиків просторового рознесення від базових станцій за азимутальними кутами до своїх граничних значень. Детерміновані методи прогнозу зон покриття мобільних мереж основані на врахуванні факторів впливу перешкод на трасі поширення сигналу від базових станцій до елементарних майданчиків просторового рознесення. Якщо аналізувати енергетичну модель радіолінії мобільного зв‘язку, то характер флуктуацій амплітуди сигналу в глобальній зоні визначають медіанним значенням поля, середньоквадратичним відхиленням його флуктуацій і параметром, який характеризує наявність чи відсутність умов прямої видимості між фазовими центрами антен базових станцій і абонента за умовами поширення на інтервалі. Метод прогнозування напруженості поля оснований на загальній теорії дифракції і враховує дифракційні втрати від одного чи двох клиноподібних перешкод на місцевості.
Метою дослідження є порівняльний аналіз методів прогнозування зон покриття мобільних мереж та визначення найбільш раціонального з них.

Read more on ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ...

Визначення зон покриття мобільних мереж

23 марта 2010

Визначення зон покриття мобільних мереж

Бойчук Надія Ігорівна

В сучасному світі прогресує розвиток мереж мобільного радіозв‘язку: стільникових, транкінгових, пейджингових мереж, мереж абонентського радіодоступу.

Велика кількість радіозасобів, мобільних операторів створює проблему ефективного використання радіочастотного спектру; постає задача раціонального визначення зон покриття мобільних мереж.

Read more on Визначення зон покриття мобільних мереж...

ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ПАРАМЕТРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ`ЯЗКУ СТАНДАРТУ GSM ЗІ СТАНДАРТОМ CDMA

20 марта 2010

УДК 621.396.2

ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ПАРАМЕТРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ`ЯЗКУ СТАНДАРТУ GSM ЗІ СТАНДАРТОМ CDMA

Борисенко Л.В.

Керівник: Денбновецький С.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Телекоммуникации на сегодняшний день составляют сектор рынка, который наиболее динамично развивается. Мобильная связь – это общедоступная радиотелефонная связь, предназначена для обслуживания подвижных объектов в разных местах, что обеспечивает всю разновидность услуг обычной телефонной связи.

Read more on ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ПАРАМЕТРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ`ЯЗКУ СТАНДАРТУ GSM ЗІ СТАНДАРТОМ CDMA...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com