Последние статьи:

Translator

АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

07 Апр 2010

АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Р.В. Куранда

Мета роботи: аналіз особливостей електромагнітної сумісності елементів в системах з ПЕЕ на основі процесів енергообміну та розробки алгоритмів оцінки взаємного впливу цих елементів. Задачі, що розглянуті в роботі:1. Задачі оцінки та забезпечення ЕМС в системах з ПЕЕ. 2. Аналіз взаємного впливу елементів системи. 3. Особливості алгоритмів для різних систем. 4. Аналіз взаємного впливу елементів в системах з нелінійним навантаженням. 5. Аналіз взаємного впливу елементів в системах з ПЕЕ за умови виникнення резонансу на навантаженні. До задач оцінки та забезпечення ЕМС в системах з перетворювачами електроенергії відносяться: 1.Особливості побудови та режими роботи систем з перетворювачами електроенергії. 2.Класифікація електромагнітної обстановки .3. Електромагнітна сумісність та втрати електроенергії.4.Електромагнітна сумісність та підвищення енергоефективності .Для оцінки обмінних процесів використовуються характеристики та показники на основі поняття «обмінна потужність», що дає змогу проаналізувати фізичні процеси енергообміну між елементами кола для усталених і перехідних режимів та отримати розрахункові співвідношення для обчислення обмінних потужностей при постійній та змінній інтенсивності перетворення електромагнітної енергії. Взаємний вплив елементів системи оцінюється для конкретного розрахованого режиму її роботи. При аналізі взаємного впливу елементів будемо враховувати наступне: При формуванні моделей кола за рахунок діакоптики і редукції виділено елементи та еквівалентні підсхеми.
Проведено розрахунок електромагнітних процесів. Здійснено оцінку електромагнітної сумісності. Сформовано інтегральну модель на основі розділення сумарного струму на активну і реактивну складові. Роботу генератора на нелінійне навантаження, було досліджено в системи «1 генератор  навантаження».Обмінні процеси розглянуто за умови змінної фази та амплітуди заданої гармоніки. При дослідженні резонансу на нелінійному навантаженні, було використано систему «1 генератор – 2 навантаження».

Read more on АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ...

ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

07 Апр 2010

ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

О.М. Казєкін

У ряді випадків у техніці, медицині й наукових дослідженнях потрібне вимірювання параметрів магнітних полів, а саме магнітної індукції й напрямку поля. Метою роботи є розробка вимірювача магнітної індукції й напрямку вектора магнітного поля. Об’єкт дослідження – це сучасні системи та засоби вимірювання магнітних параметрів. У зв’язку із цим було проведено:
огляд типів датчиків виміру магнітного поля;
огляд проблем вимірювання магнітного поля;
огляд існуючих типів вимірювачів параметрів магнітних полів. На основі огляду були сформульовані основні вимоги до проектованого пристрою. Згідно з поставленими вимогами спроектована структурна схема та розроблена схема електрична принципова, проведені
розрахунки й вибір елементів схеми. Результатом даної роботи став вимірювач магнітної індукції з наступними параметрами: діапазон вимірювання магнітної індукції – від 10-2 до 0,25 Тл;
похибка вимірювання – не перевищує 5%, при різних умовах вимірювання;
автономне живлення та можливість працювати як портативний пристрій;
зв'язок з комп'ютером;
При розробці вимірювача використано датчик Холла, мікроконтролер Atmega16, перетворювач UART-USB FT232R.  Якщо враховувати широкий діапазон вимірювання магнітної індук- ції, можливість підключення до комп’ютера на роботи у складі складної вимірювальної системи, то розроблений пристрій дозволяю вирішувати широкий круг задач у багатьох областях техніки, медицини та наукових досліджень.

Read more on ВИМІРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com