Последние статьи:

Translator

Визначення рівня захищеності програмного забезпечення мікроконтролерів за методом аналізу струму живлення

10 мая 2010

УДК 621. 3. 011: 621. 314
А.В. Мороз

Визначення рівня захищеності програмного забезпечення мікроконтролерів за методом аналізу струму живлення

В данной статье проведен обзор методов ис- следования степени защищенности программного обеспечения микроконтроллеров. Показано, что анализ тока потребления микроконтроллера со- держит информацию о выполняемой микрокон- троллером программе, В статье рассмотрено определение уровня защищенности по методу анализа тока потребления.

Read more on Визначення рівня захищеності програмного забезпечення мікроконтролерів за методом аналізу струму живлення...

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ

17 марта 2010

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ

Біянов Є.В.

Керівник: Терлецький О.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

В промисловості, особливо для багатосерійного або масового виробництва, однією з основних задач є підвищення якості продукції. Задля цього використовуються сучасні рентгенотелевізійні методи контролю, які є якісними, але вони підвищують собівартість продукції на 35-40%. Іншою проблемою рентгенотелевізійних методів контролю є те, що оператору рентгенотелевізійної установки потрібно вирішувати задачі по підбору потужності дози рентгенівського випромінювання, підбору часу експозиції. Це займає багато часу та вносить свої похибки через те, що оператор суб’єктивно оцінює потрібні параметри рентгенотелевізійної системи. Отже, виникає задача підвищення ефективності контролю якості продукції та зменшення похибок, що вносяться оператором. Це завдання може бути вирішено за допомогою застосування цифрових методів обробки сигналу у рентгенотелевізійних системах. Ці методи реалізовані у відеопроцесорі VP-063. Вхідний сигнал за допомогою відеопроцесора підсилюється, оцифровується, обробляється, очищується від шумів, нормується по густині та зберігається в електронному вигляді. Вже існують подібні системи, що використовують цифрові методи обробки, але ці системи мають недоліки. Вони реалізують ті ж функції, що і відеопроцесор, але містять громіздкі швидкодіючі комп’ютери, які не мають штучного інтелекту. Тому дуже актуальною є проблема автоматизації рентгенотелевізійного контролю та підвищення його ефективності. Цю проблему вирішує відеопроцесор VP-063. Він має переваги у тому, що він є мобільним та легко вбудовується у будь-яку існуючу рентгенотелевізійну систему. А найголовніше те, що у ньому для керування обробкою сигналів використовується мікропроцесорна система управління. Саме вона реалізує автоматизацію процесу контролю якості, саме мікропроцесор вибирає потрібний час експозиції та формує керуючі сигнали для відеопроцесора.

Read more on МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВІДЕОПРОЦЕСОРОМ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com