Последние статьи:

Translator

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З НИЗЬКОГО ДО ВИСОКОГО ВАКУУМУ

12 марта 2010

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З НИЗЬКОГО ДО ВИСОКОГО ВАКУУМУ

Кузмин О.О.

Керівник: Мельник І.В.

Кафедра електронних приладів та пристроїв

УДК 621.325

Основным требованием при транспортировке электронного пучка, формируемого газоразрядными электронными пушками, в зону термообработки изделий, является обеспе­чение максимального пе­репада дав­лений между областью формирования пучка и техно­ло­гической камерой при мини­мальных по­терях мощности пучка в канале транспортировки. При этом важно также обеспе­чить минимальное вли­­яние процессов в зоне обра­ботки изде­лий на стабильность работы ис­точ­ни­ка электронов.

Read more on МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З НИЗЬКОГО ДО ВИСОКОГО ВАКУУМУ...

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ЛАНЦЮГІВ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ ФУНКЦІЙ

09 марта 2010

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ЛАНЦЮГІВ НА ОСНОВІ
ВЕЙВЛЕТ ФУНКЦІЙ

М.А. Ципарський (Керівник Проф. Писаренко Л.Д.)

НТУУ «КПІ»

Кафедра електронних приладів та пристроїв

Ця робота досліджує аналіз електронних ланцюгів у базисах вейвлет функцій. Метою є дослідження побудованих на вейвлетах методів числового моделювання лінійних, часозмінних та нелінійних ланцюгів, а також силових електричних схем з моментами переключення. Показується, що використання вейвлетів, по-перше ефективно підвищує швидкість числового моделювання складних ланцюгів, а по-друге добре застосовано до аналізу границь сигналу, що швидко змінюється. Моделювання проводяться в системі інженерних розрахунків Матлаб.
З математичної точки зору, більшість проблем може бути представлена у формі або иференціальних, або інтегральних операторних рівнянь. З таким підходом вейвлет методи тають на перше місце. Фактично, єдина різниця в тому, що вейвлети це тільки інший базис для розкладання операторів рівнянь. Цей базис, проте, володіє деякими спеціальними ластивостями такими, що коли узяти усі їх належні переваги, можна створити алгоритми, які помітно перевершують у точності, швидкості і потребі в пам’яті ті алгоритми, що икористовують традиційні базиси. Загальними перевагами вейвлетів є те, що вони є інструментом багатомасштабного аналізу (масштабуються), гнучкі до вибору базисної функції (можна вибирати потрібний базис для конкретної практичної задачі), локалізовані як в частотній так і в часовій областях. Використовуючи вейвлет перетворення електричних величин, диференціювання і інтегрування в часовій області замінюється множенням на матрицю.
Після чого класичні диференціальні рівняння, отримані з методів контурних струмів, вузлових потенціалів або перехідних процесів, перетворяться в алгебраїчні рівняння. Однією з проблем в застосуванні вейвлет до динамічних систем є відображення різних операторів (диференцію-
вання, інтегрування) у вейвлет базисах. При застосуванні розроблених методів можна зробити наступні висновки: використовуючи вейвлет-перетворення увесь теоретичний базис класичної теорії ланцюгів зберігається; запропонований метод комбінує основні особливості класичного аналізу за допомогою перетворень Фур‘є та Лапласа, що має свої переваги; очність розв‘язку забезпечу ється вибором необхідної кількості компонентів вейвлет базису;
Недоліком вейвлетів є відносно складний математичний апарат їх представлення. Основні проблеми використання вейвлетів – у виборі належного базису і представленні операторів (диференціювання, інтегрування і т.д.) у вейвлет базисі.

Read more on АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ЛАНЦЮГІВ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ ФУНКЦІЙ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com