Последние статьи:

Translator

Методика розрахунку показників якості конвергентних мереж на базі теорії ігор

05 мая 2010

УДК 621.39:681.5

Л.Н. Беркман, д-р техн. наук, О.М. Ткаченко, В.В. Григорович, П.Ю. Дещинський
Методика розрахунку показників якості конвергентних мереж на базі теорії ігор

Предлагается для расчета показателей качества сетей NGN (Next Generation Network) и полу- чения их оптимальных значений использовать алгоритмы теории игр. Показан пример расчета для некоторой сети, в котором проанализирова ны действия игроков (сети связи и системы управления этой сетью) при применении чистых и смешанных стратегий, рассчитаны оптималь- ные вероятности применения чистых стратегий, а также цена игры.

Read more on Методика розрахунку показників якості конвергентних мереж на базі теорії ігор...

Особенности построения вычислительно-управляющей сети локального объекта

05 мая 2010

УДК 621.314

Ю.С. Петергеря, д-р техн. наук, А.Г. Киселева
Особенности построения вычислительно-управляющей сети локального объекта

В статье рассмотрены вопросы построения вычислительно-управляющей сети локального объекта, в частности, выбор и обоснование стра- тегии управления электропотреблением, пути и способы передачи информации в единой информационной среде, а также математическое обес- печение задачи управления.

Read more on Особенности построения вычислительно-управляющей сети локального объекта...

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ

Р.В. Мариляк

Одним з найголовніших завдань, які стоять перед сучасними телекомунікаційними мережами – це так звана технологія «останньої милі», надання якомога більшої смуги пропускання індивідуальним та корпоративним абонентам при мінімальних затратах. Єдиний шлях, що дозволяє закласти здатність мережі працювати з новими програмами, що вимагають все більшої швидкості передачі – це прокладення оптичного кабелю. При цьому є безліч варіантів вибору волоконно-оптичної технології доступу. Поряд із традиційними рішеннями (Ethernet, Micro SDH та ін.), з’явилися і нові рішення з використанням архітектури пасивних оптичних мереж PON (Passive Optical Network). Технологія PON полягає в тому, що між центральним вузлом, який називається OLT (Optical Line Terminal), та віддаленими абонентськими вузлами – ONU (Optical Network Unit), створюється повністю пасивна оптична мережа, яка має топологію дерева. В проміжних вузлах дерева розміщуються пасивні оптичні розгалужувачі, так звані спліттери – компактний прилад, який не потребує живлення та обслуговування. Розподільна мережа доступу PON, заснована на деревоподібній волоконній кабельній архітектурі з пасивними оптичними розгалужувачами у вузлах, можливо, є найбільш економічною і здатної забезпечити широкосмугову передачу різноманітних процесів. При цьому архітектура PON має необхідну ефективність нарощування як вузлів мережі, так і пропускної здатності, залежно від існуючих і майбутніх потреб абонентів. Технологія пасивних оптичних мереж дає змогу отримати при її організації ряд переваг: збільшення смуги пропускання – надання мультимедійних послуг на великих швидкостях; зменшення витрат – економія на оптичному волокні, обслуговуванні, керуванні тощо; збільшення прибутків. Технологія PON є однією з найперспективніших технологій організації мереж доступу, яка може стати основною архітектурою для організації цих мереж у майбутньому.

Read more on ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ...

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

10 Апр 2010

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Н.І. Бойчук

В сучасному світі прогресує розвиток мереж мобільного радіозв‘язку: стільникових, транкінгових, пейджингових мереж, мереж абонентського радіодоступу. Велика кількість радіозасобів, мобільних операторів створює проблему ефективного використання радіочастотного спектру; постає задача раціонального визначення зон покриття мобільних мереж. Частотно-територіальне планування мереж радіозв‘язку передбачає вибір структури мережі, місця встановлення базових станцій, розподіл частот між базовими станціями. Окрім цього планування забезпечує внутрішньосистемну і міжсистемну електромагнітну сумісність радіозасобів. Внутрішньосистемна сумісність забезпечує ЕМС між радіостанціями мережі і радіозасобами інших систем, що працюють в одній чи сусідніх смугах частот і є потенційними джерелами завад. Під час планування мереж мобільного зв‘язку зону покриття мережі визначають на основі статистичних і детермінованих методів, враховуючи параметри, що описують географічний район розгортання мережі. Статистичні методи прогнозу основані на вибірці вимірювань реальних сигналів. Згідно з цими методами зони покриття базових станцій моделюють кругом, радіус якого відповідає заданому відсотку глобальних зон з якісним зв‘язком на його межі, або визначають межу зони покриття як сукупність точок віддалень елементарних майданчиків просторового рознесення від базових станцій за азимутальними кутами до своїх граничних значень. Детерміновані методи прогнозу зон покриття мобільних мереж основані на врахуванні факторів впливу перешкод на трасі поширення сигналу від базових станцій до елементарних майданчиків просторового рознесення. Якщо аналізувати енергетичну модель радіолінії мобільного зв‘язку, то характер флуктуацій амплітуди сигналу в глобальній зоні визначають медіанним значенням поля, середньоквадратичним відхиленням його флуктуацій і параметром, який характеризує наявність чи відсутність умов прямої видимості між фазовими центрами антен базових станцій і абонента за умовами поширення на інтервалі. Метод прогнозування напруженості поля оснований на загальній теорії дифракції і враховує дифракційні втрати від одного чи двох клиноподібних перешкод на місцевості.
Метою дослідження є порівняльний аналіз методів прогнозування зон покриття мобільних мереж та визначення найбільш раціонального з них.

Read more on ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ПОКРИТТЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ...

Гібридні телекомунікаційні мережі

23 марта 2010

Гібридні телекомунікаційні мережі

Зинов’єва Ірина Володимирівна

На сьогодні в місцевих мережах зв'язку України склалася ситуація, коли існуючі лінійно-кабельні споруди, характеризуються низькою ефективністю і до того ж досягли значного ступеню фізичного і морального зносу. Іншими словами, в мережах доступу (МД) щодо обміну інформацією використовуються застарілі конструкції кабелів, використовуються неефективні методи монтажу, які в свою чергу, по-перше, не дозволяють забезпечити стабільно високу якість зв'язку для абонентів і, по-друге, надавати абонентам нові види телекомунікаційних послуг.

Read more on Гібридні телекомунікаційні мережі...

Методи оцінки продуктивності роботи безпровідних локальних мереж

22 марта 2010

Методи оцінки продуктивності роботи безпровідних локальних мереж

Шишкова Наталя Володимирівна

У всьому світі стрімко зростає потреба в безпроводових з’єднаннях. На сучасному етапі розвитку технологія безпроводових мереж WiFi є найзручнішою, оскільки забезпечує мобільність, легкість установлення та використання. Як правило, вона застосовується для організації безпроводових локальних комп’ютерних мереж і базується на стандартах IEEE 802.11 b/g.

Read more on Методи оцінки продуктивності роботи безпровідних локальних мереж...

Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi

20 марта 2010

Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi

Пасічник Олександр Олексійович

Широкий діапазон швидкостей передачі — від декількох сот біт до сотень Мбіт/с, різний статичний характер інформаційних потоків, велике різноманіття мережевих конфігурацій — всі ці фактори значно ускладнюють опис трафіка в сучасних інформаційних системах. Фізична природа значних діапазонів вимірювання характеристик випадкових процесів передачі бітового трафіка в значній мірі зумовлена нерегулярністю генерації інформації джерелом. У даний час поява нових мережевих технологій привела до появи нових терміналів, що забезпечують: мультимедійні телекомунікації, послуги широкосмугового доступу, послуги із гарантією часу доставки і т.п. Мережі, котрі готові надати будь-які телекомунікаційні та інформаційні послуги, називають мультисервісними. Мультисервісна мережа зв'язку — це єдина телекомунікаційна інфраструктура для передачі, комутації трафіку різноманітного типу, що виникає при взаємодії користувачів та операторів послуг із контрольованими та гарантованими параметрами трафіку. Задача кожного оператора зв'язку — надати високу якість пропонованих послуг, тому актуальним є дослідження та розробка методик оцінки параметрів трафіку мультйсервісних мереж.

Read more on Аналiз та дослiдження методiв оцiнки параметрsв трафiка мультисервiсної мережi...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com