Последние статьи:

Translator

Интеллектуальная система управления трафиком в сетях мобильной связи

05 мая 2010

УДК 621.391

М.Е. Артеменко, д-р техн. наук, Р.Р. Касымов
Интеллектуальная система управления трафиком в сетях мобильной связи

Розглядаються принципи побудови інтелектуальної системи розподілу трафіку, що використовує метод нейро-мережного прогнозування при складанні оптимальних схем маршрутизації.

Read more on Интеллектуальная система управления трафиком в сетях мобильной связи...

Невзаимный трансформатор с неортогональными катушками связи

20 Апр 2010

УДК 621.372.061

Невзаимный трансформатор с неортогональными катушками связи

Ю.В. Вунтесмери

Рассмотрены характеристики невзаимных трансформаторов при углах между катушками связи, отличных от прямого. Приведены зависимости основних характеристик трансформаторов от угла между катушками. Описано явление критического угла.

Read more on Невзаимный трансформатор с неортогональными катушками связи...

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

10 Апр 2010

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Р.С. Борисенко

Потреби сучасного суспільства в обміні різного роду інформацією стимулюють швидкий розвиток систем супутниковому зв’язку. Однак традиційні високоорбітальні супутникові системи зв’язку вимагають використання громіздкого й дорогого устаткування наземних станцій, які часто недоступні масовому користувачеві. Тому одночасно зі створенням таких систем іде проектування й активне будівництво глобальних систем персонального рухомого супутниковому зв’язку із супутниками на низьких орбітах [1]. Мета доповіді  розглянути особливості та перспективи телекомунікаційних систем з використанням низькоорбітальних супутникових апаратів. Завдяки проходженню супутників в один за іншим і розташуванню їх орбіт у різних площинах, забезпечується повне покриття земної поверхні зонами огляду й безперервна видимість супутників з наземних станцій. За цих умов збільшення числа супутників компенсується зниенням витрат на їхнє виведення (кілька супутників за один раз) [2]. Низькоорбітальні супутникові системи глобального зв’язку можна розділити на системи пакетного передавання даних і системи радіотелефонного зв’язку, що надають, крім послуг систем першого типу, можливість обміну мовною інформацією в телефонному режимі [2]. В майбутньому мікромініатюризація функціональних пристроїв супутникових комунікацій, застосування арсеніду галію та фосфата індію і впровадження композиційних матеріалів зробить низькоорбітальні супутникові системи більш конкурентноздатними порівняно з традиційними наземними телекомунікаційними системами [3].

Read more on ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ...

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

29 марта 2010

ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
В.А. Курка

В настоящее время волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) используют наиболее часто при построении информационных сетей. Они характеризуются двумя параметрами: затуханием и дисперсией, которые влияют на деградацию передаваемого сигнала по ВОЛС. Целью работы является исследования физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС, а именно: затухание и дисперсия сигнала, а также исследования различных методов компенсации паразитных эффектов. Предметом исследования являются параметры сигнала на которые влияет затухание и дисперсия сигнала. Метод исследования – анализ физических механизмов, которые приводят к деградации оптического сигнала при передаче по ВОЛС на основе литературных данных и информации из интернета. Чем меньше затухание и чем меньше дисперсия распространяемого сигнала в волокне, тем больше может быть расстояние между регенерационными участками или повторителями. Были рассчитаны технические характеристики магистральной ВОЛС. После расчетов обнаружено, что в настоящий момент по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) невозможна передача информации со скоростью 9953,28 Мбит/с из-за значительного уширения оптических импульсов вследствие хроматической дисперсии на выходе оптического волокна. Для решения образовавшейся проблемы была предложена 31 компенсация дисперсии специальным устройством (модулем компенсации дисперсии). Было произведено сравнение возможных методов компенсации дисперсии, и на основании соответствующих технических характеристик из предлагаемых на сегодняшний момент модулей был выбран наиболее эффективный. С учетом компенсации дисперсии были проведены повторные расчеты. На основе полученных результатов был сделан вывод, что после компенсации дисперсии технические характеристики данного ВОК полностью удовлетворяют требованиям цифровой системы передачи информации со скоростью 9953,28 Мбит/с по дисперсии и затуханию.

Read more on ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ...

Особливості дослідження методів аналізу волоконно-оптичних ліній зв’язку в сучасних телекомунікаційних мережах

22 марта 2010

Особливості дослідження методів аналізу волоконно-оптичних ліній зв’язку в сучасних телекомунікаційних мережах

Кушпіль Антон Олегович

Волоконно-оптичні лінії зв’язку широко використовуються для забезпечення зв’язку. Оскільки волоконно-оптичні лінії підтримують високі швидкості передачі інформації (порядку 10 ГБіт/сек.), то їх можна використовувати для побудови магістральних телекомунікаційних мереж зв’язку як для великих компаній, так і для окремих користувачів мереж. Для забезпечення працездатності оптичних мереж необхідно вміти вимірювати параметри сигналів в волоконно-оптичних лініях та враховувати те, що для з’єднання оптичного волокна використовуються або спеціальні контакти, або застосовуються методи з’єднання оптичного волокна без контактів.

Read more on Особливості дослідження методів аналізу волоконно-оптичних ліній зв’язку в сучасних телекомунікаційних мережах...

Перспективи розвитку низькоорбітальних систем супутникового зв’язку

22 марта 2010

Перспективи розвитку низькоорбітальних систем супутникового зв’язку

Борисенко Роман Степанович

Потреби сучасного суспільства в обміні різного роду інформацією стимулюють швидкий розвиток систем супутниковому зв'язку. Однак традиційні високоорбітальні супутникові системи зв'язку (космічні апарати перебувають на геостаціонарній й високоеліптичних орбітах) вимагають використання громіздкого й дорогого встаткування наземних станцій, які часто недоступні масовому користувачеві. Тому одночасно зі створенням таких систем іде проектування й активне будівництво глобальних систем персонального рухомого супутникового зв'язку із супутниками на низьких орбітах.

Read more on Перспективи розвитку низькоорбітальних систем супутникового зв’язку...

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

20 марта 2010

Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку

Безуглий Денис Сергеевич

Комп'ютерне моделювання (KM) є важливою сферою застосування комп'ютерних технологій, зокрема в області телекомунікаційних систем та мереж. Призначенням KM є визначення та оцінювання робочих параметрів, що є ключовими для конкретної системи чи процесу.

Read more on Віртуальне моделювання в без провідних системах зв’язку...

Дослідження шляхів збільшення ефективності різних видів модуляції в каналах зв’язку

19 марта 2010

Дослідження шляхів збільшення ефективності різних видів модуляції в каналах зв’язку

Василенко Ганна Анатоліївна

В зв’язку з необхідністю збільшення швидкості передачі даних на сьогоднішній день велика увага приділяється розробці спектрально-ефективних, завадостійких видів модуляції. Одним із видів модуляції, що задовольняє таким умовам є гібридна модуляція з додатковим кодом – ССК (complementary code keying), що представляє собою комбінацію М-позиційної ортогональної модуляції та К-позиційної абсолютно фазової модуляції (диференціальної фазової модуляції).

Read more on Дослідження шляхів збільшення ефективності різних видів модуляції в каналах зв’язку...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com