Последние статьи:

Translator

ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

11 Апр 2010

ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О.А. Паляцький

Телебачення – невід’ємна складова життя сучасної людини, повсюдно поширений засіб отримання інформації та відпочинку. На даний момент системи телебачення, що здійснюють мовлення на території України є переважно аналоговими. Такі стандарти мовлення є застарілими та програють цифровим за багатьма параметрами, такими як якість зображення, завадозахищенність, вимогливість до частотного ресурсу, можливість запровадження додаткових служб. [1] Україна знаходиться на першій стадії впровадження цифрового мовлення, перші практичні кроки з розгортання системі DVB було зроблено в 2007 році [2]. У роботі розглянуті причини обраного країною шляху, доцільність та перспективи запровадження цифрового мовлення даного формату.
З урахуванням загальних тенденцій розвитку цифрового телерадіомовлення в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) за участю адміністрацій зв’язку заінтересованих країн розроблено і затверджено угодою країн – членів МСЕ регіональний план цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174…230 МГц та 470…862 МГц – «Женева-2006». Зазначена угода передбачає наявність періоду переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення, який триватиме до 2015 року. Після завершення зазначеного періоду аналогове мовлення втратить свій статус [3]. Метою роботи є оцінка перспектив ринку українського телевізійного мовлення, його цифрової та аналогової складової, спроба прогнозу ситуації у галузі через декілька років.

Read more on ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ...

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

03 Апр 2010

ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

І.М. Двойненко

Одним з найважливіших етапів масового виробництва і сервісного обслуговування апаратури мовного телебачення є контроль і регулювання параметрів тракту формування телевізійного зображення. Удосконалення технічних засобів мовного телебачення, підвищення технічних та експлуатаційних характеристик, зниження трудомісткості їх виробництва та сервісного обслуговування, значною мірою залежать від впровадження ефективних і зручних методів вимірювання і контролю параметрів телевізійного зображення. Для оцінки параметрів і характеристик передавальної і приймальної телевізійної апаратури, а також для перевірки якості телевізійних зображень широко використовуються телевізійні випробувальні зображення. В якості випробувальних зображень застосовують спеціальні випробувальні таблиці, призначені для перевірки одного або декількох параметрів телевізійного зображення. Універсальні телевізійні таблиці, які складаються із сукупності елементів, що являють зміст спеціальних таблиць, дозволяють одночасно комплексно оцінити параметри перетворення телевізійного сигналу в тракті формування телевізійного зображення [1-3]. Це є дуже важливим при масовому виробництві сучасних телевізійної апаратури. Випробувальні зображення формуються електронними генераторами. Це досить складні електронні пристрої, що генерують прецизійні телевізійні відеосигнали випробувальних таблиць зі стандартними параметрами розкладання зображення, кодуванням кольору і звуку в системах PAL, SECAM, NTSC. Такі пристрої розробляють та випускають невеликими партіями фірми виробники телевізійної техніки для забезпечення власного виробництва і сервісного обслуговування продукції, що випускається.
Завдяки використанню сучасної елементної бази, прецинзійних мікросхем програмованої логіки, елементів мікроконтролерної техніки та відповідних САПР [4,5] вдалося ралізувати пристрій з високими технічними характеристиками і малими габаритами, який може формувати складні універсальні і спеціальні тестові телевізійні таблиці, необхідні для комплексної установки, контролю якості та регулювання телевізійного зображення в процесі виробництва, сервісного обслуговування та
ремонту сучасної телевізійної техніки.

ЛІТЕРАТУРА
Шмаков П.В. Телевидение. – М.: Связь, 1979. – 252 с.
Домбругов Р.М. Телевидение.: Высшая школа, 1988.― 210 с.
Джаконии В.Е. Телевидение. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007.
– С. 63-70.
Система автоматизированного проектирования фирмы Altera /
Комолов Д.А., Мяльк Р.А., Зобенко А.А., Филиппов А.С. – М.:
РадиоСофт, 2002. – 35 с.
Лопаткин А.В. P-CAD 2004. – СПб: БВХ – Петербург, 2006. – 212 с.

Read more on ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ...

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

28 марта 2010

ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ

Я.Е. Яцун

Переход к цифровому телевизионному вещанию требует новой методики и стандартов измерения качества формирования, передачи и воспроизведения телевизионных изображений. Одна из основных проблем, связанных с оценкой качества цифрового телевизионного вещания, заключается в новых принципах цифровой обработки и передачи динамических изображений, причем на каждом уровне имеют место различные типы ошибок, поэтому столь важным является анализ факторов влияющих на
сигнал цифрового телевизионного вещания на этапе его передачи. В стандарте MPEG использован гибридный способ кодирования, поскольку в нем объединяются внутрикадровое и междукадровое сжатие. Алгоритм дискретно-косинусного преобразования (ДКП), используя коррелирующие эффекты, производит преобразование блоков в частотные Фурье-компоненты. При этом небольшая часть информации теряется из-за округления за счет выравнивания сильно выделяющихся участков, которые не подчиняются корреляции. Транспортный поток MPEG-2 используется для доставки телевизионных программ во всех системах цифрового телевизионного вещания. Для обнаружения ошибок на этапе передачи транспортного потока необходим его контроль его структуры и синтаксиса. С целью согласования транспортного потока с форматом передачи данных осуществляется канальное кодирование. При передачи данных по каналам связи помехоустойчивость системы к шумам и радиопомехам является одним из важнейших факторов при разработке системы цифрового телевещания К параметрам передатчика, влияющим на качество передачи, в первую очередь относятся частотные и спектральные свойства излучаемого колебания, уровень внеполосных составляющих спектра, а также величина эквивалентных энергетических потерь. При передаче цифрового сигнала, кодировании и мультиплексировании информации неизбежно возникают ошибки в отдельных битах или в более обширных фрагментах цифрового потока. Рассмотрены основные технические факторы влияющие на качество сигнала на каждом системном уровне, переходы между уровнями могут также существенно изменить исходный цифровой сигнал.

Read more on ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ЭТАПЕ ЕГО ПЕРЕДАЧИ...

ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

26 марта 2010

ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
І.О. Дробот

В науковій роботі проведено огляд стану сучасного мобільного телебачення та тенденцій які спостерігаються у цій галузі за останні декілька років. На основі опрацьованих матеріалів спрогнозовані тенденції у мобільному телебаченні , які будуть спостерігатися і у майбутньому.
Додатково обґрунтувано окремі варіанти техніко-технологічних рішень побудови систем мобільного ТБ. В науковій роботі розглянуті класичні та принципово нові, прогресивні технології, які сьогодні ефективно використовуються як окремо, так і взаємодіючи між собою в мобільному віщанні з метою підвищення якості мобільного телемовлення взагалі.
Була детально розглянута технологія DVB-H, як одна з найбільш прогресивних, ефективних та перспектив для найшвидшої реалізації на базі існуючих мереж DVB. На базі розглянутих матеріалів були сформовані наступні висновки і пропозиції: впровадження DVB-H доцільно починати з більших міст і районів, що мають щільний розподіл населення. Саме в таких районах може існувати потреба в мобільній і фіксованій мультимедійній послугах;
з погляду інформаційної ємності каналу, DVB-H використовує аналогічну систему модуляції й не забезпечує виграшу по пропускній здатності каналу стосовно DVB-T. Цікавою можливістю є використання ієрархічного режиму модуляції для передачі програм DVB-H для портативного прийому в потоці з високим пріоритетом і програм DVB-T для фіксованого прийому в потоці з низьким пріоритетом. При цьому вдається досягти порівнянних зон обслуговування фіксованого й портативного прийому поряд зі збереженням ефективності використання частотного спектра;
DVB-H адаптований для організації інтерактивних служб із використанням IP-пакетів. Це відкриває цікаві можливості по реалізації спадного каналу доступу до комунікаційних мереж на базі технології DVB-H. У той же час, за винятком малонаселених районів, використання обмеженого по пропускній здатності наземного віщального каналу для інтерактивних послуг недоцільно, оскільки в цей час швидкими темпами розвивається велика кількість конкуруючих
у цьому сегменті систем зв’язку, що мають більший потенціал по забезпеченню швидкісної доставки інтерактивного контента споживачеві; стандарт DVB-H відкриває дорогу для реалізації систем мультимедійного віщання із прийомом загального контента широким колом
користувачів, дозволяючи істотно знизити вартість доставки цифрового контента до споживача в порівнянні з інтерактивними системами, такими як Інтернет;
стандарт DVB-H не визначає вимог до переданого контенту й способам його організації для глядача, що залишає широкий простір для технічного експериментування й утрудняє розробку універсального приймача DVB-H.

Read more on ПОБУДОВА МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ...

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com