Последние статьи:

Translator


« | Главная | »

Визначення рівня захищеності програмного забезпечення

Автор: admin | 15 мая 2010

УДК 621. 3. 011: 621. 314

А.В. Мороз
Визначення рівня захищеності програмного забезпечення

В данной статье проведен обзор методов ис- следования степени защищенности программного обеспечения микроконтроллеров. Показано, что анализ тока потребления микроконтроллера со- держит информацию о выполняемой микрокон- троллером программе, В статье рассмотрено определение уровня защищенности по методу анализа тока потребления.

In this article a wide range of microcontroller software security investigation methods are presented. It is shown, that the current sensing contains information about executed program. Also the level of security based on microcontroller current analysis is analysed.

Вступ

Недостатньо уваги приділяється правильному вибору мікроконтролерів для пристроїв, які призна- чення для захищених систем. В основному це трап- ляється через відсутність інформації про дійсний рі- вень безпеки мікропроцесорів. Виробники мікропро- цесорів та мікроконтролерів не приділяють достатньо уваги створенню та тестуванню захисних механізмів у своїх пристроях. Навіть тоді, коли виробник заявляє що його пристрій обладнаний захистом від несанкціо- нованого втручання, він не гарантує, та не несе від- повідальності за можливе успішне зламування мікро- контролерного пристрою. В цій ситуації, розробнику мікропроцесорної системи важливо знати реальну інформацію про ступінь захищеності використовува- них компонентів та знати надійний метод їх перевірки на надійність...

Скачать полный текст статьи: Визначення рівня захищеності програмного забезпечення мікроконтролерів за методом аналізу струму живлення

Темы: Системы телекоммуникации, связи и защиты информации | Комментариев нет

Отзывы

Security Code:

Copyright © 2010 KpiArticle.com
Все права охраняются законодательством Украины. Использование материалов kpiarticle.com разрешается при условии размещения ссылки (для интернет-изданий гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами) на kpiarticle.com